strona główna

Wtorek, 05 grudnia 2023, data aktualizacji serwisu: 2020-11-07 o godzinie 09:37:20   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.

statystyki
 Statystyka odwiedzin nr == $b->nr) return 0; return ($a->nr > $b->nr) ? -1 : 1; } function sortuj($name){ for($n=0; $nnr=$s[0]; $tablica[$n]->str=$s[1]; } usort($tablica,"cmp"); return $tablica; } $rok=date("Y"); $miesiac=date("n"); $dzien=date("j"); $miesiace=array("styczeń","luty","marzec","kwiecien","maj","czerwiec","lipiec","sierpień","wrzesień","paĽdziernik","listopad","grudzień"); $przegladarki=array("Internet Explorer","Netscape","Opera","Konqueror","Lynks","Links","WebTv","Teleport pro","Mosaic","Inne"); $osname=array("Windows","Linux","Macintosh","SunOS","IRIX","Amiga","OS/2","Inne"); $res=array("640x480","800x600","1024x768","1152x864","1280x1024","Inne"); // odczytaj plik z logami $id=fopen($stat,"r"); flock($id,1); $data=fgetcsv($id,1000,","); flock($id,3); fclose($id); // pobierz liczbę odwiedzin $lines=file($rok); for($n=0; $n<12; $n++) { $tmp=explode(" ",$lines[$n]); $suma_rok=$suma_rok+$tmp[31]; if($max_rok<$tmp[31]) $max_rok=$tmp[31]; } $dni=explode(" ",$lines[$miesiac-1]); for($n=0; $n<31; $n++) if($max_miesiac<$dni[$n]) $max_miesiac=$dni[$n]; $srednia_rok=$suma_rok/12; $n_domain=file($domain); $n_hosts=file($hosts); ?>
Ogólne informacje
Wszystkich odwiedzin
Odwiedzin w tym miesiącu
Odwiedzin dzisiaj
Ogólna liczba różnych hostów
Ogólna liczba różnych wywołań


".$suma[31]."
"; echo "
"; echo $miesiace[$n-1]."
"; echo "
$div %"; } ?>
Statystyka roku (w miesiącach)


".$dni[$n-1]."
"; echo "
"; echo "$n"; } ?>
Statystyka miesiaca:


nr) $max_url=$s_url[$n]->nr; for($n=0; $nnr; $tekst=$s_url[$n]->str; $dlugosc=round((100*$numer/$max_url)*2); echo ""; } ?>
Najczęsciej Z URL

".$numer.""; echo ""; echo "".$tekst."


nr) $max_addr=$s_addr[$n]->nr; for($n=0; $nnr; $tekst=$s_addr[$n]->str; $dlugosc=round((100*$numer/$max_addr)*2); echo ""; } ?>
Najczęsciej z hostów

".$numer.""; echo ""; echo "".$tekst."


"; } ?>
Najczęsciej używane przeglądarki

".$przegladarki[$n-1].""; echo ""; echo " ".$data[$n]."


"; } ?>
Najczęsciej używane systemy operacyjne

".$osname[$n-1].""; echo ""; echo " ".$data[$n+10]."


"; } ?>
Najczęsciej używana rodzielczosć
".$res[$n-1].""; echo ""; echo " ".$data[$n+18]."


$last) $num=$last; for($n=0; $n<$num; $n++) { $str=explode(",",$lines[$n]); $a=0; if ($str[$a]=="\n"){ } else { echo ''; } for($a=0; $a'.$str[$a].''; } } if ($str[$a]=="\n"){ } else { echo ""; } } ?>
Ostatnie odwiedzin


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl